Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0159)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 59 m²
Diện tích ĐXD : 59 m²
Chi tiết
Nhà LK 2MT Trương Công Định ( Mã BĐS : NLKM-0158)
Chi tiết
Giá bán : 115 tỷ
Diện tích khuôn viên : 482 m²
Diện tích ĐXD : 482 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : NLKM-0157)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLKM-0156)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0155)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-0154)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Trương Văn Hoàn ( Mã BĐS : NLKM-0153)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Cổ Loa ( Mã BĐS : NLKM-0152)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0151)
Chi tiết
Giá bán : 3.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 42 m²
Diện tích ĐXD : 42 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0150)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 121 m²
Diện tích ĐXD : 121 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLKM-0149)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0148)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 53 m²
Diện tích ĐXD : 53 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà BT HXH Hoàng Hoa Thám Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Ngô Tất Tố Giá bán : 16 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Yersin Giá bán : 18.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT 2MT Mai Anh Đào Giá bán : 50 tỷ
Chi tiết Nhà BT KQH VNC Hạt Nhân Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi Giá bán : 15.5 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Trần Khánh Dư Giá bán : 9.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Trương Văn Hoàn Giá bán : 6.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Cổ Loa Giá bán : 5.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXM Hai Bà Trưng Giá bán : 3.15 tỷ
Chi tiết Nhà LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 6.5 tỷ

Có 55 khách và không thành viên online