Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLK2253)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NLK2252)
Chi tiết
Giá bán : 2.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2249)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 267 m²
Diện tích ĐXD : 267 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLK2248)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 42 m²
Diện tích ĐXD : 42 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Đa Minh ( Mã BĐS : NLK2247)
Chi tiết
Giá bán : 1.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà MT Phạm Ngọc Thạch ( Mã BĐS : NLK2246)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2245)
Chi tiết
Giá bán : 1.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Kim Đồng ( Mã BĐS : NLK2241)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2240)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2239)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2238)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Nhà MT Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : NLK2237)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 46 khách và không thành viên online