Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Liên kế MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2171)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLK2170)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 66 m²
Diện tích ĐXD : 66 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NLK2167)
Chi tiết
Giá bán : 1.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 170 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2166)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 138 m²
Diện tích ĐXD : 138 m²
Chi tiết
Nhà LK An Dương Vương ( Mã BĐS : NLK2161)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLK2160)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 52 m²
Diện tích ĐXD : 52 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2158)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2156)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà LK Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2155)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 314 m²
Diện tích ĐXD : 314 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2150)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 141 m²
Diện tích ĐXD : 141 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Xuân An ( Mã BĐS : NLK2148)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 353 m²
Diện tích ĐXD : 353 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Mai Hoa Thôn ( Mã BĐS : NLK2146)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 56 khách và không thành viên online