Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK-KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK-KQH2263)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH2220)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2273)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 958 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2270)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 31 m²
Diện tích ĐXD : 31 m²
Chi tiết
Nhà MT Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLK2253)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Nhà MT Phạm Ngọc Thạch ( Mã BĐS : NLK2246)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Kim Đồng ( Mã BĐS : NLK2241)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2235)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK2225)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2208)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà LK 2MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2207)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 230 m²
Diện tích ĐXD : 230 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK-KQH2191)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết

Có 99 khách và không thành viên online