Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : NLK2354)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2353)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 713 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Mai Hoa Thôn ( Mã BĐS : NLK2350)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2349)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 148 m²
Diện tích ĐXD : 148 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLK2338)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 142 m²
Diện tích ĐXD : 142 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLK2333)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 224 m²
Diện tích ĐXD : 224 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2332)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Nguyễn Trãi ( Mã BĐS : NLK2328)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 89 m²
Diện tích ĐXD : 89 m²
Chi tiết
Nhà 2 Mặt tiền Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLK2326)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2322)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 147 m²
Diện tích ĐXD : 147 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLK2315)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 248 m²
Diện tích ĐXD : 248 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Cổ Loa ( Mã BĐS : NLK2308)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT Hai Bà Trưng Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Nhà Mặt tiền Phù Đổng Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 4.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Ngô Quyền Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyễn Trung Trực Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Thông Thiên Học Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Trần Nhật Duật Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ

Có 33 khách và không thành viên online