Đất Nông nghiệp

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Nông nghiệp Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : ĐBT0905)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 292 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp MT Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0742)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 14 620 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Trần Văn Côi ( Mã BĐS : ĐBT0759)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 3 565 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT0873)
Chi tiết
Giá bán : 2.18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 545 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp MT Lê Lai ( Mã BĐS : ĐBT0809)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 408 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : ĐBT0741)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 717 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Vạn Thành ( Mã BĐS : ĐBT0735)
Chi tiết
Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 115 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 61 khách và không thành viên online