Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT MT Ba Tháng Tư ( Mã BĐS : DBTM-0209)
Chi tiết
Giá bán : 60 tỷ
Diện tích khuôn viên : 480 m²
Diện tích ĐXD : 480 m²
Chi tiết
Đất BT HXM Kim Đồng ( Mã BĐS : DBTM-0208)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 549 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT KQH VNC Hạt Nhân ( Mã BĐS : DBTM-0207)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Đất BT 2MT Trương Văn Hoàn ( Mã BĐS : DBTM-0206)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 389 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT MT Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DBTM-0205)
Chi tiết
Giá bán : 45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 098 m²
Diện tích ĐXD : 809 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-0201)
Chi tiết
Giá bán : 2.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 201 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Đất BT MT Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-0198)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 400 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-0197)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 324 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-0196)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Đất BT MT Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : DBTM-0194)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 780 m²
Diện tích ĐXD : 732 m²
Chi tiết
Đất BT 2MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DBTM-0191)
Chi tiết
Giá bán : 150 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 144 m²
Diện tích ĐXD : 1 520 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Lý Nam Đế ( Mã BĐS : DBTM-0190)
Chi tiết
Giá bán : 11.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 404 m²
Diện tích ĐXD : 404 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà BT HXH Hoàng Hoa Thám Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Ngô Tất Tố Giá bán : 16 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Yersin Giá bán : 18.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT 2MT Mai Anh Đào Giá bán : 50 tỷ
Chi tiết Nhà BT KQH VNC Hạt Nhân Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi Giá bán : 15.5 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Trần Khánh Dư Giá bán : 9.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Trương Văn Hoàn Giá bán : 6.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Cổ Loa Giá bán : 5.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXM Hai Bà Trưng Giá bán : 3.15 tỷ
Chi tiết Nhà LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 6.5 tỷ

Có 37 khách và không thành viên online