Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0876)
Chi tiết
Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 264 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0875)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0874)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 500 m²
Diện tích ĐXD : 258 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0872)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0871)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 580 m²
Diện tích ĐXD : 580 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Golf Valley ( Mã BĐS : ĐBT0870 )
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 345 m²
Diện tích ĐXD : 345 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Pasteur ( Mã BĐS : ĐBT0869)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 284 m²
Diện tích ĐXD : 284 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : ĐBT0868)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0867)
Chi tiết
Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 285 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tôn Thất Tùng ( Mã BĐS : ĐBT0866)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 707 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Yersin ( Mã BĐS : ĐBT0865)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 768 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất BL 2MT Đinh Công Tráng ( Mã BĐS : ĐBT0864)
Chi tiết
Giá bán : 9.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 723 m²
Diện tích ĐXD : 723 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 55 khách và không thành viên online