Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT MT Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-1121)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT 2MT Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-1120)
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 931 m²
Diện tích ĐXD : 931 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : DBTM-1119)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 239 m²
Diện tích ĐXD : 239 m²
Chi tiết
Đất BT HXH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1118)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 298 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-1117)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 117 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Mai Xuân Thưởng ( Mã BĐS : DBTM-1116)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 308 m²
Diện tích ĐXD : 308 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : DBTM-1114)
Chi tiết
Giá bán : 12.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đa Phú ( Mã BĐS : DBTM-1113)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 216 m²
Diện tích ĐXD : 216 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1112)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 255 m²
Diện tích ĐXD : 255 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Thái Phiên ( Mã BĐS : DBTM-1111)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-1110)
Chi tiết
Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 860 m²
Diện tích ĐXD : 860 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1109)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 205 m²
Diện tích ĐXD : 205 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 62 khách và không thành viên online