Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-0282)
Chi tiết
Giá bán : 8.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 210 m²
Diện tích ĐXD : 210 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-0281)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 247 m²
Diện tích ĐXD : 247 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Lý Nam Đế ( Mã BĐS : DBTM-0279)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 414 m²
Diện tích ĐXD : 414 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Lý Nam Đế ( Mã BĐS : DBTM-0278)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 443 m²
Diện tích ĐXD : 443 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : DBTM-0277)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 201 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đống Đa ( Mã BĐS : DBTM-0276)
Chi tiết
Giá bán : 5.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : DBTM-0275)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 255 m²
Diện tích ĐXD : 255 m²
Chi tiết
Đất BT HXH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-0274)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 562 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-0273)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 238 m²
Diện tích ĐXD : 238 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-0270)
Chi tiết
Giá bán : 6.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất BT MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : DBTM-0268)
Chi tiết
Giá bán : 26 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 162 m²
Diện tích ĐXD : 440 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : DBTM-0265)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 655 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 30 khách và không thành viên online