Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLKM-0190)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 109 m²
Diện tích ĐXD : 109 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLKM-0189)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0188)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 173 m²
Diện tích ĐXD : 173 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0187)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NLKM-0186)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0185)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 147 m²
Diện tích ĐXD : 147 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mê Linh ( Mã BĐS : NLKM-0181)
Chi tiết
Giá bán : 6.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLKM-0180)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0179)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 48 m²
Diện tích ĐXD : 48 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Hải Thượng ( Mã BĐS : NLKM-0178)
Chi tiết
Giá bán : 6.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 48 m²
Diện tích ĐXD : 48 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLKM-0177)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Nhà Chung ( Mã BĐS : NLKM-0176)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 3.5 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Trần Anh Tông Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 4.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyên Tử Lực Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 8.2 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 7.5 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Bạch Đằng Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Đống Đa Giá bán : 5.4 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Hàn Thuyên Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH An Sơn Giá bán : 3.5 tỷ

Có 65 khách và không thành viên online