Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK HXM Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0849)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 39 m²
Diện tích ĐXD : 39 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Thái Phiên ( Mã BĐS : NLKM-0848)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLKM-0846)
Chi tiết
Giá bán : 1.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 60 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-0845)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0844)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0590)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 106 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mạc Đĩnh Chi ( Mã BĐS : NLKM-0589)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 44 m²
Diện tích ĐXD : 44 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0588)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 222 m²
Diện tích ĐXD : 222 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0587)
Chi tiết
Giá bán : 22.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0586)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết
Nhà LK 2MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0585)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 119 m²
Diện tích ĐXD : 119 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLKM-0584)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 13 khách và không thành viên online