Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà KQH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NLK-KQH2536)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 57 m²
Diện tích ĐXD : 57 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK-KQH2535)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLK-KQH2525 )
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Nhà KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLK-KQH2524)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK-KQH2522)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH2489 )
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK-KQH2488)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK-KQH2480)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Nhà KQH An Sơn ( Mã BĐS : NLK-KQH2472)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLK2533)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà MT Thi Sách ( Mã BĐS : NLK2532)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 122 m²
Chi tiết
Nhà MT Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : NLK2531)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.45 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.25 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hoàng Diệu Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.8 tỷ

Có 38 khách và không thành viên online