Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2302)
Chi tiết
Giá bán : 6.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 139 m²
Diện tích ĐXD : 139 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2301)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 145 m²
Diện tích ĐXD : 145 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2294)
Chi tiết
Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 159 m²
Diện tích ĐXD : 159 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Thi Sách ( Mã BĐS : NLK2292)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2285)
Chi tiết
Giá bán : 2.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Chu Văn An ( Mã BĐS : NLK2282)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Khuyến ( Mã BĐS : NLK-KQH2274)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK-KQH2263)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH2220)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2273)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 958 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2270)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 31 m²
Diện tích ĐXD : 31 m²
Chi tiết
Nhà MT Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLK2253)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT Hai Bà Trưng Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Nhà Mặt tiền Phù Đổng Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 4.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Ngô Quyền Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyễn Trung Trực Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Thông Thiên Học Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Trần Nhật Duật Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ

Có 28 khách và không thành viên online