Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NLKM-0969)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 172 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0968)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 175 m²
Diện tích ĐXD : 175 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0967)
Chi tiết
Giá bán : 28.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLKM-0966)
Chi tiết
Giá bán : 6.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 121 m²
Diện tích ĐXD : 55 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0965)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLKM-0964)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLKM-0963)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 43 m²
Diện tích ĐXD : 43 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NLKM-0962)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hải Thượng ( Mã BĐS : NLKM-0961)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0960)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NLKM-0959)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 61 m²
Diện tích ĐXD : 61 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLKM-0958)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 17 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!