Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2079)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2055)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLK-KQH2034)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2048)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Chu Văn An ( Mã BĐS : NLK2044)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Bà Triệu ( Mã BĐS : NLK2039)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Nhà HXH Hồ Tùng Mậu ( Mã BĐS : NLK2030)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 274 m²
Diện tích ĐXD : 274 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Trần Phú ( Mã BĐS : NLK2018)
Chi tiết
Giá bán : 2.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK-KQH1039)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 125 m²
Diện tích ĐXD : 125 m²
Chi tiết
Nhà MT Trương Công Định ( Mã BĐS : NLK1073)
Chi tiết
Giá bán : 11.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà LK Hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK1072)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NLK1058)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết

Có 86 khách và không thành viên online