Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLKM-0944)
Chi tiết
Giá bán : 8.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Chi Lăng ( Mã BĐS : NLKM-0943)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 97 m²
Diện tích ĐXD : 97 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Yersin ( Mã BĐS : NLKM-0942)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 38 m²
Diện tích ĐXD : 38 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLKM-0941)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Bà Triệu ( Mã BĐS : NLKM-0940)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLKM-0939)
Chi tiết
Giá bán : 4.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : NLKM-0938)
Chi tiết
Giá bán : 7.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 69 m²
Diện tích ĐXD : 69 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : NLKM-0937)
Chi tiết
Giá bán : 7.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 106 m²
Diện tích ĐXD : 106 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0936)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 106 m²
Diện tích ĐXD : 106 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLKM-0935)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 104 m²
Diện tích ĐXD : 104 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Mê Linh ( Mã BĐS : NLKM-0934)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 135 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH La Sơn Phu Tử ( Mã BĐS : NLKM-0933)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 12 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!