Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Lý Tự Trọng ( Mã BĐS : NLKM-0915)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLKM-0914)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : NLKM-0913)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 150 m²
Diện tích ĐXD : 149 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Thái Phiên ( Mã BĐS : NLKM-0912)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 57 m²
Diện tích ĐXD : 57 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Dã Tượng ( Mã BĐS : NLKM-0911)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-0910)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLKM-0909)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Cổ Loa ( Mã BĐS : NLKM-0908)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0905)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLKM-0904)
Chi tiết
Giá bán : 4.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0903)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 58 m²
Diện tích ĐXD : 58 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLKM-0902)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 51 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!