Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2175)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 136 m²
Diện tích ĐXD : 136 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2171)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLK2170)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 66 m²
Diện tích ĐXD : 66 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NLK2167)
Chi tiết
Giá bán : 1.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 170 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2166)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 138 m²
Diện tích ĐXD : 138 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2158)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Nhà LK Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2155)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 314 m²
Diện tích ĐXD : 314 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Xuân An ( Mã BĐS : NLK2148)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 353 m²
Diện tích ĐXD : 353 m²
Chi tiết
Nhà LK Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK2143)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2140)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 196 m²
Diện tích ĐXD : 196 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLK-KQH2090)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2114)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT Hai Bà Trưng Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Nhà Mặt tiền Phù Đổng Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 4.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Ngô Quyền Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyễn Trung Trực Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Thông Thiên Học Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Trần Nhật Duật Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ

Có 127 khách và không thành viên online