Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0885)
Chi tiết
Giá bán : 5.99 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0884)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 96 m²
Diện tích ĐXD : 96 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0883)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 180 m²
Diện tích ĐXD : 180 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : DLKM-0863)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 190 m²
Diện tích ĐXD : 190 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : DLKM-0862)
Chi tiết
Giá bán : 8.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0861)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Phú ( Mã BĐS : DLKM-0858)
Chi tiết
Giá bán : 100 tỷ
Diện tích khuôn viên : 670 m²
Diện tích ĐXD : 670 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0857)
Chi tiết
Giá bán : 8.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 142 m²
Diện tích ĐXD : 142 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0855)
Chi tiết
Giá bán : 11.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 96 m²
Diện tích ĐXD : 96 m²
Chi tiết
Đất LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : DLKM-0853)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK KQH XN92 Mê Linh ( Mã BĐS : DLKM-0866)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : DLKM-0865)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 25 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!