Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0968)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 175 m²
Diện tích ĐXD : 175 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0963)
Chi tiết
Giá bán : 2.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0961)
Chi tiết
Giá bán : 3.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 144 m²
Diện tích ĐXD : 144 m²
Chi tiết
Đất KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0947)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0943)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0942)
Chi tiết
Giá bán : 6.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0941)
Chi tiết
Giá bán : 2.88 tỷ
Diện tích khuôn viên : 111 m²
Diện tích ĐXD : 111 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Gia Tự ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0937)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0934)
Chi tiết
Giá bán : 1.78 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0933)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0932)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0931)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.65 tỷ
Chi tiết Nhà KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK-KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.65 tỷ
Chi tiết Đất KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Mạc Đỉnh Chi Giá bán : 6.4 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.88 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Gia Tự Giá bán : 1.6 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.78 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.4 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.9 tỷ

Có 75 khách và không thành viên online