Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0449)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0448)
Chi tiết
Giá bán : 9.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : DLKM-0447)
Chi tiết
Giá bán : 17.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : DLKM-0446)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0445)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phan Như Thạch ( Mã BĐS : DLKM-0444)
Chi tiết
Giá bán : 50.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 349 m²
Diện tích ĐXD : 349 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : DLKM-0443)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0441)
Chi tiết
Giá bán : 6.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0440)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : DLKM-0439)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : DLKM-0438)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0437)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 12 khách và không thành viên online