Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0870)
Chi tiết
Giá bán : 3.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 178 m²
Diện tích ĐXD : 178 m²
Chi tiết
Đất KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0869)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0868)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0867)
Chi tiết
Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất KQH Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0866)
Chi tiết
Giá bán : 2.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Đất KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0864)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0862)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 137 m²
Diện tích ĐXD : 137 m²
Chi tiết
Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0860)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 132 m²
Chi tiết
Đất KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0824)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0789)
Chi tiết
Giá bán : 1.83 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Đất KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0778)
Chi tiết
Giá bán : 900 triệu
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Đất LK Hẻm Xuân An ( Mã BĐS : ĐLK0871 )
Chi tiết
Giá bán : 1.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 195 m²
Diện tích ĐXD : 195 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 60 khách và không thành viên online