Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Hẻm Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NLK2190)
Chi tiết
Giá bán : 2.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 130 m²
Diện tích ĐXD : 130 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2189)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 151 m²
Diện tích ĐXD : 151 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NLK2188)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLK2187)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 265 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Yagout ( Mã BĐS : NLK2183)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 220 m²
Diện tích ĐXD : 220 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Ma Trang Sơn ( Mã BĐS : NLK2182)
Chi tiết
Giá bán : 1.76 tỷ
Diện tích khuôn viên : 69 m²
Diện tích ĐXD : 69 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2180)
Chi tiết
Giá bán : 7.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2177)
Chi tiết
Giá bán : 60 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Nguyễn Khuyến ( Mã BĐS : NLK-KQH2165 )
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NLK2176)
Chi tiết
Giá bán : 2.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2175)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 136 m²
Diện tích ĐXD : 136 m²
Chi tiết
Nhà LK Hẻm Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NLK2172)
Chi tiết
Giá bán : 750 triệu
Diện tích khuôn viên : 30 m²
Diện tích ĐXD : 30 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 61 khách và không thành viên online