Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLK2253)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NLK2252)
Chi tiết
Giá bán : 2.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Nhà MT Phạm Ngọc Thạch ( Mã BĐS : NLK2246)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Kim Đồng ( Mã BĐS : NLK2241)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2239)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2238)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2235)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2233)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 122 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK2225)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà MT Thủ Khoa Huân ( Mã BĐS : NLK2224)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 57 m²
Diện tích ĐXD : 57 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2208)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà LK 2MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2207)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 230 m²
Diện tích ĐXD : 230 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 229 khách và không thành viên online