Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2273)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 958 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLK2271)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 139 m²
Diện tích ĐXD : 139 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2270)
Chi tiết
Giá bán : 1.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 31 m²
Diện tích ĐXD : 31 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK2266)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLK2265)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà MT Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NLK2264)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Thi Sách ( Mã BĐS : NLK2262)
Chi tiết
Giá bán : 1.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 61 m²
Diện tích ĐXD : 61 m²
Chi tiết
Nhà MT Ma Trang Sơn ( Mã BĐS : NLK2261)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà MT Hải Thượng ( Mã BĐS : NLK2260)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 48 m²
Diện tích ĐXD : 48 m²
Chi tiết
Nhà MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2259)
Chi tiết
Giá bán : 13 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2258)
Chi tiết
Giá bán : 9.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hải Thượng ( Mã BĐS : NLK2254)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 142 khách và không thành viên online