Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2530)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 79 m²
Diện tích ĐXD : 79 m²
Chi tiết
Nhà HXH Mai Hoa Thôn ( Mã BĐS : NLK2529)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Nhà MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2528)
Chi tiết
Giá bán : 16.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2527)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà MT Lê Quý Đôn ( Mã BĐS : NLK2526)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLK2523)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Nhà MT Đoàn Thị Điểm ( Mã BĐS : NLK2521)
Chi tiết
Giá bán : 11.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 108 m²
Diện tích ĐXD : 108 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2520)
Chi tiết
Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 211 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết
Nhà HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLK2519)
Chi tiết
Giá bán : 3.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NLK2518)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 78 m²
Chi tiết
Nhà HXH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2516)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Trương Công Định ( Mã BĐS : NLK2514)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.45 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.25 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hoàng Diệu Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.8 tỷ

Có 46 khách và không thành viên online