Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà 2 MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2465)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 59 m²
Diện tích ĐXD : 59 m²
Chi tiết
Nhà MT Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2456)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 297 m²
Diện tích ĐXD : 297 m²
Chi tiết
Nhà MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NLK2455)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 252 m²
Diện tích ĐXD : 252 m²
Chi tiết
Nhà MT Phan Như Thạch ( Mã BĐS : NLK2454)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 25 m²
Diện tích ĐXD : 25 m²
Chi tiết
Nhà LK Phạm Ngũ Lão ( Mã BĐS : NLK2445)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Hải Thượng ( Mã BĐS : NLK2443)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 51 m²
Diện tích ĐXD : 51 m²
Chi tiết
Nhà 2 MT Thủ Khoa Huân ( Mã BĐS : NLK2442)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Nhà 2 MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2441)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 297 m²
Diện tích ĐXD : 192 m²
Chi tiết
Nhà MT Trần Phú ( Mã BĐS : NLK2440)
Chi tiết
Giá bán : 35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 410 m²
Diện tích ĐXD : 410 m²
Chi tiết
Nhà HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2439)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà MT Chi Lăng ( Mã BĐS : NLK2437)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 37 m²
Diện tích ĐXD : 37 m²
Chi tiết
Nhà MT Tô Ngọc Vân ( Mã BĐS : NLK2436)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 125 m²
Diện tích ĐXD : 125 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Nguyễn Công Trứ Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 9.2 tỷ
Chi tiết Đất HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 4.2 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 3.85 tỷ
Chi tiết Đất HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 4.5 tỷ

Có 43 khách và không thành viên online