Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK-KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK-KQH2296)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 124 m²
Diện tích ĐXD : 124 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLK2369)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 179 m²
Diện tích ĐXD : 179 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2368)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 187 m²
Diện tích ĐXD : 187 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2363)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 576 m²
Diện tích ĐXD : 219 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2359)
Chi tiết
Giá bán : 8.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 60 m²
Diện tích ĐXD : 60 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2358)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 370 m²
Diện tích ĐXD : 370 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2357)
Chi tiết
Giá bán : 41 tỷ
Diện tích khuôn viên : 426 m²
Diện tích ĐXD : 426 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2355)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 312 m²
Diện tích ĐXD : 312 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : NLK2354)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2353)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 713 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Mai Hoa Thôn ( Mã BĐS : NLK2350)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2349)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 148 m²
Diện tích ĐXD : 148 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.65 tỷ
Chi tiết Nhà KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK-KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.65 tỷ
Chi tiết Đất KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Mạc Đỉnh Chi Giá bán : 6.4 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.88 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Gia Tự Giá bán : 1.6 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.78 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.4 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.9 tỷ

Có 97 khách và không thành viên online