Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBT0622)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 269 m²
Diện tích ĐXD : 217 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBT0621)
Chi tiết
Giá bán : 8.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 313 m²
Diện tích ĐXD : 313 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Yersin ( Mã BĐS : NBT0620)
Chi tiết
Giá bán : 75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 750 m²
Diện tích ĐXD : 1 750 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NBT0619)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0618)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Lữ Gia ( Mã BĐS : NBT0617)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 314 m²
Diện tích ĐXD : 314 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0616)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBT0615)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 135 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBT0614)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 218 m²
Diện tích ĐXD : 218 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0613)
Chi tiết
Giá bán : 4.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBT0612)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 300 m²
Diện tích ĐXD : 362 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBT0611)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 400 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết

Có 61 khách và không thành viên online