Bất động sản bán & cho thuê

Nhà BT MT Xô Viết Nghệ Tĩnh
Chi tiết Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Bạch Đằng
Chi tiết Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 357 m²
Diện tích ĐXD : 357 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Nguyễn Viết Xuân
Chi tiết Giá bán : 150 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 345 m²
Diện tích ĐXD : 2 345 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lữ Gia
Chi tiết Giá bán : 7.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 301 m²
Diện tích ĐXD : 301 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Triệu Việt Vương
Chi tiết Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 229 m²
Diện tích ĐXD : 229 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Ngô Quyền
Chi tiết Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trần Đại Nghĩa
Chi tiết Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 201 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Đống Đa
Chi tiết Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 981 m²
Diện tích ĐXD : 299 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hùng Vương
Chi tiết Giá bán : 270 tỷ
Diện tích khuôn viên : 8 851 m²
Diện tích ĐXD : 8 851 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Huỳnh Thúc Kháng
Chi tiết Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phù Đổng Thiên Vương
Chi tiết Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 322 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Ngô Tất Tố
Chi tiết Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 318 m²
Diện tích ĐXD : 318 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Đống Đa
Chi tiết Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 326 m²
Diện tích ĐXD : 326 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Đinh Tiên Hoàng
Chi tiết Giá bán : 31 tỷ
Diện tích khuôn viên : 625 m²
Diện tích ĐXD : 625 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hùng Vương
Chi tiết Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH VNC Hạt Nhân
Chi tiết Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 248 m²
Diện tích ĐXD : 248 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Vạn Hạnh
Chi tiết Giá bán : 12.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Cô Giang
Chi tiết Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 249 m²
Diện tích ĐXD : 249 m²
Chi tiết

Thiết kế & Xây dựng công trình

Liên kết Ngân hàng

Hưng Hưng Phát hỗ trợ Khách hàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi

vietinbank   BIDVLogo1                   sacombank  acbbankSHBbank       

               

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà BT MT Bạch Đằng Giá bán : 19 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Nguyễn Viết Xuân Giá bán : 150 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Lữ Gia Giá bán : 7.65 tỷ
Chi tiết Nhà BT KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Trần Đại Nghĩa Giá bán : 5.2 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Đống Đa Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Hùng Vương Giá bán : 270 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Huỳnh Thúc Kháng Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Ngô Tất Tố Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Đống Đa Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Đinh Tiên Hoàng Giá bán : 31 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Hùng Vương Giá bán : 7.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT KQH VNC Hạt Nhân Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Vạn Hạnh Giá bán : 12.3 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Cô Giang Giá bán : 15 tỷ

Có 71 khách và không thành viên online