Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT đường 3/2 ( Mã BĐS : NLK2490)
Chi tiết
Giá bán : 28.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Nhà HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2487)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 125 m²
Diện tích ĐXD : 125 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Đào Duy Từ ( Mã BĐS : NLK2483)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Nhà LK Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NLK2482)
Chi tiết
Giá bán : 2.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Nhà MT đường 3/2 ( Mã BĐS : NLK2481)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 96 m²
Diện tích ĐXD : 96 m²
Chi tiết
Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2479)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 186 m²
Diện tích ĐXD : 186 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2476)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 150 m²
Diện tích ĐXD : 150 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2474)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2473)
Chi tiết
Giá bán : 17.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 136 m²
Diện tích ĐXD : 136 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK1058)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK1057)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 304 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐLK1053)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 280 m²
Diện tích ĐXD : 220 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Nguyễn Công Trứ Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 9.2 tỷ
Chi tiết Đất HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 4.2 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 3.85 tỷ
Chi tiết Đất HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 4.5 tỷ

Có 81 khách và không thành viên online