Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Liên kế Xuân An ( Mã BĐS : NLK2148)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 353 m²
Diện tích ĐXD : 353 m²
Chi tiết
Nhà LK Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK2143)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2140)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 196 m²
Diện tích ĐXD : 196 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLK-KQH2090)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2114)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết
Nhà MT Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2104)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 530 m²
Diện tích ĐXD : 530 m²
Chi tiết
Nhà MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2100)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Du ( Mã BĐS : NLK2098)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 148 m²
Diện tích ĐXD : 148 m²
Chi tiết
Nhà HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2092)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Thiện Mỹ ( Mã BĐS : NLK2088)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 168 m²
Diện tích ĐXD : 168 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2067)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Nhà MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2086 )
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 550 m²
Diện tích ĐXD : 203 m²
Chi tiết

Có 92 khách và không thành viên online