Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2100)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Du ( Mã BĐS : NLK2098)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 148 m²
Diện tích ĐXD : 148 m²
Chi tiết
Nhà HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2092)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLK2089)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Thiện Mỹ ( Mã BĐS : NLK2088)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 168 m²
Diện tích ĐXD : 168 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2067)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Nhà MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2086 )
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 550 m²
Diện tích ĐXD : 203 m²
Chi tiết
Nhà MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2079)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2055)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLK-KQH2034)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2048)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Chu Văn An ( Mã BĐS : NLK2044)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết

Có 228 khách và không thành viên online