Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Phạm Ngọc Thạch ( Mã BĐS : NLK2246)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Kim Đồng ( Mã BĐS : NLK2241)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2235)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK2225)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2208)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà LK 2MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2207)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 230 m²
Diện tích ĐXD : 230 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK-KQH2191)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nhà Chung ( Mã BĐS : NLK2202)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 286 m²
Diện tích ĐXD : 286 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NLK2188)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLK2187)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 265 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2177)
Chi tiết
Giá bán : 60 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NLK2176)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT Hai Bà Trưng Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Nhà Mặt tiền Phù Đổng Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 4.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Ngô Quyền Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyễn Trung Trực Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Thông Thiên Học Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Trần Nhật Duật Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ

Có 23 khách và không thành viên online