Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Mặt tiền Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLK2089)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Thiện Mỹ ( Mã BĐS : NLK2088)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 168 m²
Diện tích ĐXD : 168 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2067)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Nhà MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2086 )
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 550 m²
Diện tích ĐXD : 203 m²
Chi tiết
Nhà MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2079)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà LK Hẻm Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NLK2069)
Chi tiết
Giá bán : 1.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 51 m²
Diện tích ĐXD : 51 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2055)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLK-KQH2034)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK-KQH2029)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 121 m²
Diện tích ĐXD : 121 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2048)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Mê Linh ( Mã BĐS : NLK2046)
Chi tiết
Giá bán : 1.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Chu Văn An ( Mã BĐS : NLK2044)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 47 khách và không thành viên online