Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Hẻm XH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2235)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2234)
Chi tiết
Giá bán : 2.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2233)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 122 m²
Chi tiết
Nhà MT Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLK2231)
Chi tiết
Giá bán : 1.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà MT Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : NLK2229)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK2225)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà MT Thủ Khoa Huân ( Mã BĐS : NLK2224)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 57 m²
Diện tích ĐXD : 57 m²
Chi tiết
Nhà MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2221)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 69 m²
Diện tích ĐXD : 69 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2216)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NLK2214)
Chi tiết
Giá bán : 1.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK Hẻm Đông Tĩnh ( Mã BĐS : NLK2210)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 214 m²
Diện tích ĐXD : 214 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2209)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 79 m²
Diện tích ĐXD : 79 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 21 khách và không thành viên online