Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NLK2426)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2425)
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 61 m²
Diện tích ĐXD : 61 m²
Chi tiết
Nhà HXH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2422)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 52 m²
Diện tích ĐXD : 52 m²
Chi tiết
Nhà HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2418)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Nhà HXH đồi Thông tin ( Mã BĐS : NLK2415)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 248 m²
Diện tích ĐXD : 248 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK2409)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2407)
Chi tiết
Giá bán : 7.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 78 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Văn Cừ ( Mã BĐS : NLK2403)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Nhà hẻm Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2401)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà hẻm XH Thi Sách ( Mã BĐS : NLK2395)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2392)
Chi tiết
Giá bán : 8.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Nhà mặt tiền Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2388)
Chi tiết
Giá bán : 9.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT Hai Bà Trưng Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Nhà Mặt tiền Phù Đổng Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 4.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Ngô Quyền Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyễn Trung Trực Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Thông Thiên Học Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Trần Nhật Duật Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ

Có 24 khách và không thành viên online