BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-0034)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 201 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-0033)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-0032)
Chi tiết
Giá bán : 8.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 263 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : DBTM-0031)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 190 m²
Diện tích ĐXD : 190 m²
Chi tiết
Đất Nông Nghiệp Lê Văn Tám ( Mã BĐS : DBTM-0030)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : DBTM-0029)
Chi tiết
Giá bán : 4.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-0028)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 220 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Quý Cáp ( Mã BĐS : DBTM-0027)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 3 MT Yersin ( Mã BĐS : DBTM-0026)
Chi tiết
Giá bán : 92 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 254 m²
Diện tích ĐXD : 2 254 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Bạch Đằng ( Mã BĐS : DBTM-0025)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 358 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-0024)
Chi tiết
Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 277 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trương Văn Hoàn ( Mã BĐS : DBTM-0023)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 669 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết

Có 29 khách và không thành viên online