BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : DLKM-0692)
Chi tiết
Giá bán : 12.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 121 m²
Diện tích ĐXD : 121 m²
Chi tiết
Đất LK MT Cổ Loa ( Mã BĐS : DLKM-0691)
Chi tiết
Giá bán : 10.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 174 m²
Diện tích ĐXD : 174 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0690)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hải Thượng ( Mã BĐS : DLKM-0688)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0687)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NLKM-1025)
Chi tiết
Giá bán : 7.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Yersin ( Mã BĐS : NLKM-1024)
Chi tiết
Giá bán : 12.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : NLKM-1023)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 330 m²
Diện tích ĐXD : 330 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : NLKM-1022)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NLKM-1021)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 195 m²
Diện tích ĐXD : 195 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-1020)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NLKM-1019)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 89 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 74 khách và không thành viên online