Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0592)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 174 m²
Diện tích ĐXD : 174 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0590)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 428 m²
Diện tích ĐXD : 428 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0589)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 631 m²
Diện tích ĐXD : 631 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : NBT0588)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 312 m²
Diện tích ĐXD : 312 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : NBT0587)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 365 m²
Diện tích ĐXD : 365 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBT0586)
Chi tiết
Giá bán : 19.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 305 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà Biệt thự Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NBT0585)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 320 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0584)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBT0583)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 154 m²
Diện tích ĐXD : 154 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NBT0581)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 219 m²
Diện tích ĐXD : 219 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Trần Phú ( Mã BĐS : NBT0580)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 404 m²
Diện tích ĐXD : 404 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBT0576)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 361 m²
Diện tích ĐXD : 361 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.65 tỷ
Chi tiết Nhà KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK-KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.65 tỷ
Chi tiết Đất KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Mạc Đỉnh Chi Giá bán : 6.4 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.88 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Gia Tự Giá bán : 1.6 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.78 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.4 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.9 tỷ

Có 65 khách và không thành viên online