Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT MT Gio An ( Mã BĐS : NBTM-0308)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 380 m²
Diện tích ĐXD : 380 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBTM-0307)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 316 m²
Diện tích ĐXD : 316 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0304)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 363 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NBTM-0303)
Chi tiết
Giá bán : 8.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 282 m²
Diện tích ĐXD : 282 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBTM-0302)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 045 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT 2MT Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0301)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 282 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NBTM-0121)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 295 m²
Diện tích ĐXD : 295 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0112)
Chi tiết
Giá bán : 6.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 215 m²
Diện tích ĐXD : 215 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0106)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0091)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 319 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0090)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 182 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0088)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 243 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 71 khách và không thành viên online