Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBTM-0534)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 301 m²
Diện tích ĐXD : 301 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0533)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0532)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0531)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trạng Trình ( Mã BĐS : NBTM-0520)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 411 m²
Diện tích ĐXD : 411 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Sương Nguyệt Ánh ( Mã BĐS : NBTM-0519)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 282 m²
Diện tích ĐXD : 282 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBTM-0518)
Chi tiết
Giá bán : 36.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 470 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBTM-0516)
Chi tiết
Giá bán : 13 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : NBTM-0340)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 198 m²
Diện tích ĐXD : 198 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn Đình Quân ( Mã BĐS : NBTM-0339)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBTM-0337)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 227 m²
Diện tích ĐXD : 227 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0336)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 748 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 33 khách và không thành viên online