Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0091)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 319 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0090)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 182 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBTM-0089)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0088)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 243 m²
Chi tiết
Nhà BT MT An Bình ( Mã BĐS : NBTM-0087)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Gio An ( Mã BĐS : NBTM-0086)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 659 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBTM-0085)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0084)
Chi tiết
Giá bán : 9.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 343 m²
Diện tích ĐXD : 343 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : NBTM-0083)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Vạn Kiếp ( Mã BĐS : NBTM-0082)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 354 m²
Diện tích ĐXD : 354 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBTM-0081)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 727 m²
Diện tích ĐXD : 727 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBTM-0080)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 343 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 8.2 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 7.5 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Bạch Đằng Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Đống Đa Giá bán : 5.4 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Hàn Thuyên Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH An Sơn Giá bán : 3.5 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Hoàng Hoa Thám Giá bán : 10 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Ngô Gia Tự Giá bán : 6 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Măng Lin Giá bán : 4.75 tỷ
Chi tiết Đất BT MT Măng Lin Giá bán : 9.25 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Trạng Trình Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Vạn Hạnh Giá bán : 7.3 tỷ

Có 76 khách và không thành viên online