Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : NBTM-0340)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 198 m²
Diện tích ĐXD : 198 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn Đình Quân ( Mã BĐS : NBTM-0339)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBTM-0337)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 227 m²
Diện tích ĐXD : 227 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0336)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 748 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBTM-0335)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 406 m²
Diện tích ĐXD : 406 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBTM-0334)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBTM-0333)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBTM-0332)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 231 m²
Diện tích ĐXD : 231 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hồ Tùng Mậu ( Mã BĐS : NBTM-0331)
Chi tiết
Giá bán : 75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 405 m²
Diện tích ĐXD : 405 m²
Chi tiết
Nhà BT 2MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0330)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 380 m²
Diện tích ĐXD : 380 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBTM-0329)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Yersin ( Mã BĐS : NBTM-0328)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 22 khách và không thành viên online