Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0844)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 308 m²
Diện tích ĐXD : 308 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Yersin ( Mã BĐS : ĐBT0843)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0842)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0841)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 261 m²
Diện tích ĐXD : 261 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Viện Hạt nhân ( Mã BĐS : ĐBT0840)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 216 m²
Diện tích ĐXD : 216 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : ĐBT0839)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 368 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0838)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 523 m²
Diện tích ĐXD : 523 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐBT0837)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0836)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 176 m²
Diện tích ĐXD : 176 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Golf Valley ( Mã BĐS : ĐBT0835)
Chi tiết
Giá bán : 14.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 363 m²
Diện tích ĐXD : 363 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Mê Linh ( Mã BĐS : ĐBT0834)
Chi tiết
Giá bán : 6.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 305 m²
Diện tích ĐXD : 305 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Golf Valley ( Mã BĐS : ĐBT0833)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 435 m²
Diện tích ĐXD : 435 m²
Chi tiết

Có 72 khách và không thành viên online