Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Hẻm XH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2363)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 576 m²
Diện tích ĐXD : 219 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2362)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Kim Đồng ( Mã BĐS : NLK2361)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 55 m²
Diện tích ĐXD : 55 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2360)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 79 m²
Diện tích ĐXD : 79 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2359)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 60 m²
Diện tích ĐXD : 60 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2358)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 370 m²
Diện tích ĐXD : 370 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2357)
Chi tiết
Giá bán : 36 tỷ
Diện tích khuôn viên : 426 m²
Diện tích ĐXD : 426 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2355)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 312 m²
Diện tích ĐXD : 312 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : NLK2354)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2353)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 713 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLK2352)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLK2351)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết

Có 26 khách và không thành viên online