Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBTM-0743)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBTM-0742)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 415 m²
Diện tích ĐXD : 206 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Trần Quang Khải ( Mã BĐS : NBTM-0741)
Chi tiết
Giá bán : 48 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 722 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NBTM-0740)
Chi tiết
Giá bán : 38 tỷ
Diện tích khuôn viên : 318 m²
Diện tích ĐXD : 318 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Cô Giang ( Mã BĐS : NBTM-0739)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : NBTM-0738)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 375 m²
Diện tích ĐXD : 253 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : NBTM-0737)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 220 m²
Diện tích ĐXD : 220 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DLKM-0755)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 180 m²
Diện tích ĐXD : 180 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Khu Văn Hóa Thể Thao ( Mã BĐS : DLKM-0713)
Chi tiết
Giá bán : 8.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0711)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0710)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0709)
Chi tiết
Giá bán : 4.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 25 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!