Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0932)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0923)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Đất Liên kế KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0922)
Chi tiết
Giá bán : 2.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 135 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Đất Liên kế KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0916)
Chi tiết
Giá bán : 1.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 108 m²
Diện tích ĐXD : 108 m²
Chi tiết
Đất Mặt tiền Phan Bội Châu ( Mã BĐS : ĐLK0969)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 210 m²
Diện tích ĐXD : 210 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Chí Thanh ( Mã BĐS : ĐLK0967)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 225 m²
Diện tích ĐXD : 225 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK0966)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất mặt tiền Thi Sách ( Mã BĐS : ĐLK0965)
Chi tiết
Giá bán : 18.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 540 m²
Diện tích ĐXD : 540 m²
Chi tiết
Đất hẻm XH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0960)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 79 m²
Diện tích ĐXD : 79 m²
Chi tiết
Đất MT An Dương Vương ( Mã BĐS : ĐLK0946)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất hẻm XH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK0926)
Chi tiết
Giá bán : 2.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 157 m²
Diện tích ĐXD : 157 m²
Chi tiết
Đất 2 MT Nguyễn Chí Thanh ( Mã BĐS : ĐLK0921)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết

Có 73 khách và không thành viên online