Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : ĐBT0856)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 326 m²
Diện tích ĐXD : 326 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT 3 tháng 4 ( Mã BĐS : ĐBT0855)
Chi tiết
Giá bán : 50 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 557 m²
Diện tích ĐXD : 1 557 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0854)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 211 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết
Đất BL HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : ĐBT0853)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 183 m²
Diện tích ĐXD : 183 m²
Chi tiết
Đất BL HXH Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : ĐBT0852)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 255 m²
Diện tích ĐXD : 255 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐBT0851)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 203 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : ĐBT0850)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 422 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH 3 tháng 4 ( Mã BĐS : ĐBT0849)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 378 m²
Diện tích ĐXD : 140 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT0848)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 378 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0847)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0846)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 324 m²
Diện tích ĐXD : 324 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH 3 tháng 4 ( Mã BĐS : ĐBT0845)
Chi tiết
Giá bán : 4.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 461 m²
Diện tích ĐXD : 461 m²
Chi tiết

Có 73 khách và không thành viên online