Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0828)
Chi tiết
Giá bán : 2.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : ĐBT0827)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 397 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0826)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 465 m²
Diện tích ĐXD : 253 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Lê Văn Tám ( Mã BĐS : ĐBT0825)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 5 059 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0823)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 376 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0822)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 227 m²
Diện tích ĐXD : 227 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0820)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 155 m²
Diện tích ĐXD : 155 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Kim Đồng ( Mã BĐS : ĐBT0819)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 158 m²
Diện tích ĐXD : 158 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Cao Thắng ( Mã BĐS : ĐBT0818)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Quang Khải ( Mã BĐS : ĐBT0817)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 286 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0870)
Chi tiết
Giá bán : 3.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 178 m²
Diện tích ĐXD : 178 m²
Chi tiết
Đất KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0869)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết

Có 29 khách và không thành viên online