Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà 2 MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2465)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 59 m²
Diện tích ĐXD : 59 m²
Chi tiết
Nhà MT Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2456)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 297 m²
Diện tích ĐXD : 297 m²
Chi tiết
Nhà MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NLK2455)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 252 m²
Diện tích ĐXD : 252 m²
Chi tiết
Nhà MT Phan Như Thạch ( Mã BĐS : NLK2454)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 25 m²
Diện tích ĐXD : 25 m²
Chi tiết
Nhà LK Phạm Ngũ Lão ( Mã BĐS : NLK2445)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Hải Thượng ( Mã BĐS : NLK2443)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 51 m²
Diện tích ĐXD : 51 m²
Chi tiết
Nhà 2 MT Thủ Khoa Huân ( Mã BĐS : NLK2442)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Nhà 2 MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2441)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 297 m²
Diện tích ĐXD : 192 m²
Chi tiết
Nhà MT Trần Phú ( Mã BĐS : NLK2440)
Chi tiết
Giá bán : 35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 410 m²
Diện tích ĐXD : 410 m²
Chi tiết
Nhà HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2439)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà MT Chi Lăng ( Mã BĐS : NLK2437)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 37 m²
Diện tích ĐXD : 37 m²
Chi tiết
Nhà MT Tô Ngọc Vân ( Mã BĐS : NLK2436)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 125 m²
Diện tích ĐXD : 125 m²
Chi tiết

Có 80 khách và không thành viên online