Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2392)
Chi tiết
Giá bán : 8.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Nhà mặt tiền Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2388)
Chi tiết
Giá bán : 9.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2373)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 60 m²
Diện tích ĐXD : 60 m²
Chi tiết
Nhà mặt tiền Chi Lăng ( Mã BĐS : NLK2372)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 161 m²
Diện tích ĐXD : 161 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2470)
Chi tiết
Giá bán : 5.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 56 m²
Diện tích ĐXD : 56 m²
Chi tiết
Nhà KQH An Sơn ( Mã BĐS : NLK-KQH2466)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLK-KQH2444)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLK-KQH2428)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 59 m²
Diện tích ĐXD : 59 m²
Chi tiết
Nhà LK - KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH2421)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2417)
Chi tiết
Giá bán : 8.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2416)
Chi tiết
Giá bán : 6.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NLK-KQH2414)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết

Có 74 khách và không thành viên online