Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập HXH Trần Phú ( Mã BĐS : NBT0580)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 404 m²
Diện tích ĐXD : 404 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Yết Kiêu ( Mã BĐS : NBT0575)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 282 m²
Diện tích ĐXD : 282 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Bình Trọng ( Mã BĐS : NBT0574)
Chi tiết
Giá bán : 30.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 103 m²
Diện tích ĐXD : 1 103 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Quang Trung ( Mã BĐS : NBT0573)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 266 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Đa Quý-Xuân Thọ ( Mã BĐS : NBT0572)
Chi tiết
Giá bán : 950 triệu
Diện tích khuôn viên : 126 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập 2MT Quang Trung ( Mã BĐS : NBT0570)
Chi tiết
Giá bán : 420 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 224 m²
Diện tích ĐXD : 4 224 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0569)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Mê Linh ( Mã BĐS : NBT0568)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 470 m²
Diện tích ĐXD : 470 m²
Chi tiết
Nhà BT đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NBT0567)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 330 m²
Diện tích ĐXD : 330 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBT0566)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 260 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0920)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 709 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Viện Hạt nhân ( Mã BĐS : ĐBT0919)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 315 m²
Chi tiết

Có 76 khách và không thành viên online