Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-1512)
Chi tiết
Giá bán : 15.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 345 m²
Diện tích ĐXD : 345 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-1511)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 525 m²
Diện tích ĐXD : 525 m²
Chi tiết
Đất BT MT Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : DBTM-1510)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 502 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT KQH VNC Hạt Nhân ( Mã BĐS : DBTM-1509)
Chi tiết
Giá bán : 26 tỷ
Diện tích khuôn viên : 279 m²
Diện tích ĐXD : 279 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1507)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 530 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-1506)
Chi tiết
Giá bán : 13.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 384 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hùng Vương ( Mã BĐS : NBTM-0778)
Chi tiết
Giá bán : 250 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 123 m²
Diện tích ĐXD : 4 123 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBTM-0776)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH VNC Hạt Nhân ( Mã BĐS : NBTM-0774)
Chi tiết
Giá bán : 24.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBTM-0773)
Chi tiết
Giá bán : 18.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 168 m²
Diện tích ĐXD : 168 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBTM-0745)
Chi tiết
Giá bán : 60 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 309 m²
Diện tích ĐXD : 618 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBTM-0744)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 390 m²
Diện tích ĐXD : 390 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 25 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!