Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập MT Pasteur ( Mã BĐS : ĐBT0869)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 284 m²
Diện tích ĐXD : 284 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : ĐBT0868)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0867)
Chi tiết
Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 285 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tôn Thất Tùng ( Mã BĐS : ĐBT0866)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 707 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Yersin ( Mã BĐS : ĐBT0865)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 768 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất BL 2MT Đinh Công Tráng ( Mã BĐS : ĐBT0864)
Chi tiết
Giá bán : 9.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 723 m²
Diện tích ĐXD : 723 m²
Chi tiết
Đất BL MT đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : ĐBT0863)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 556 m²
Diện tích ĐXD : 270 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT0862)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 366 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hẻm Lý Nam Đế ( Mã BĐS : ĐBT0861)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 191 m²
Diện tích ĐXD : 191 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0860)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 233 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0859)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 265 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Cao Thắng ( Mã BĐS : ĐBT0858)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 181 m²
Chi tiết

Có 72 khách và không thành viên online