Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK-KQH Hải Thượng ( Mã BĐS : NLK-KQH2339)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Trần Lê ( Mã BĐS : NLK-KQH2336)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK-KQH2319)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2317)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 61 m²
Diện tích ĐXD : 61 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2313)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 59 m²
Diện tích ĐXD : 59 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2304)
Chi tiết
Giá bán : 5.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK-KQH2296)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 124 m²
Diện tích ĐXD : 124 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLK2369)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 179 m²
Diện tích ĐXD : 179 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2368)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 187 m²
Diện tích ĐXD : 187 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Xuân An ( Mã BĐS : NLK2367)
Chi tiết
Giá bán : 2.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Trạng Trình ( Mã BĐS : NLK2366)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2364)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết

Có 29 khách và không thành viên online