Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập MT Cao Thắng ( Mã BĐS : ĐBT0818)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Quang Khải ( Mã BĐS : ĐBT0817)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 286 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0864)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0862)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 137 m²
Diện tích ĐXD : 137 m²
Chi tiết
Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0789)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK-KQH2365)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Tô Ngọc Vân ( Mã BĐS : NLK-KQH2356)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2341)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 44 m²
Diện tích ĐXD : 44 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Hải Thượng ( Mã BĐS : NLK-KQH2339)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Trần Lê ( Mã BĐS : NLK-KQH2336)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK-KQH2319)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2317)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 61 m²
Diện tích ĐXD : 61 m²
Chi tiết

Có 73 khách và không thành viên online