Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất 2 Mặt tiền Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : ĐLK0840)
Chi tiết
Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 415 m²
Diện tích ĐXD : 415 m²
Chi tiết
Đất HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : ĐLK0838)
Chi tiết
Giá bán : 1.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 130 m²
Diện tích ĐXD : 130 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0832)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0830)
Chi tiết
Giá bán : 1.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết
Đất Mặt tiền đồi Thông tin ( Mã BĐS : ĐLK0827)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 128 m²
Diện tích ĐXD : 128 m²
Chi tiết
Đất LK Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : ĐLK0775 )
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Nguyên tử Lực ( Mã BĐS : ĐLK0810)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK0800)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 119 m²
Diện tích ĐXD : 119 m²
Chi tiết
Đất LK Mặt tiền đồi Thông tin ( Mã BĐS : ĐLK0797)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 192 m²
Diện tích ĐXD : 192 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0792)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 390 m²
Diện tích ĐXD : 390 m²
Chi tiết
Đất LK Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : ĐLK0775 )
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 123 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : ĐLK0785)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết

Có 20 khách và không thành viên online