Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất đồi Thông tin ( Mã BĐS : ĐLK0671)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 139 m²
Diện tích ĐXD : 139 m²
Chi tiết
Đất LK Tô Ngọc Vân ( Mã BĐS : ĐLK0660)
Chi tiết
Giá bán : 1.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Đất LK Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : ĐLK0659)
Chi tiết
Giá bán : 1.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 144 m²
Diện tích ĐXD : 144 m²
Chi tiết
Đất LK đồi Thông tin ( Mã BĐS : ĐLK0657)
Chi tiết
Giá bán : 1.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 192 m²
Diện tích ĐXD : 192 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0669 )
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 141 m²
Diện tích ĐXD : 141 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0662)
Chi tiết
Giá bán : 560 triệu
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0661)
Chi tiết
Giá bán : 950 triệu
Diện tích khuôn viên : 199 m²
Diện tích ĐXD : 199 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0653)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0652)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0651)
Chi tiết
Giá bán : 1.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 168 m²
Diện tích ĐXD : 168 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0650)
Chi tiết
Giá bán : 3.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0647)
Chi tiết
Giá bán : 910 triệu
Diện tích khuôn viên : 131 m²
Diện tích ĐXD : 131 m²
Chi tiết

Có 54 khách và không thành viên online