Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Liên kế MT Phù Đổng (2 Lô) ( Mã BĐS : ĐLK0704 )
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thi Sách ( Mã BĐS : ĐLK0703)
Chi tiết
Giá bán : 1.05 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Đất Liên kế MT Phù Đổng (2 Lô) ( Mã BĐS : ĐLK0704 )
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất Liên kế MT Phù Đổng (2 Lô) ( Mã BĐS : ĐLK0704 )
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0698)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 164 m²
Diện tích ĐXD : 164 m²
Chi tiết
Đất Liên kế MT Phù Đổng (2 Lô) ( Mã BĐS : ĐLK0704 )
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0680 )
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Đất Liên kế Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK0695)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất Liên kế Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : ĐLK0690)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 171 m²
Diện tích ĐXD : 171 m²
Chi tiết
Đất Liên kế MT Cổ Loa (Lô 3) ( Mã BĐS : ĐLK0683 )
Chi tiết
Giá bán : 1.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 145 m²
Diện tích ĐXD : 145 m²
Chi tiết
Đất Liên kế MT Cổ Loa (Lô 2) ( Mã BĐS : ĐLK0683 )
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 123 m²
Diện tích ĐXD : 123 m²
Chi tiết
Đất Liên kế MT Cổ Loa (Lô 1) ( Mã BĐS : ĐLK0683)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 122 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 19 khách và không thành viên online