Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất hẻm XH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK0926)
Chi tiết
Giá bán : 2.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 157 m²
Diện tích ĐXD : 157 m²
Chi tiết
Đất mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : ĐLK0924)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Đất 2 MT Nguyễn Chí Thanh ( Mã BĐS : ĐLK0921)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Đất MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : ĐLK0920)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất 2 mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : ĐLK0919)
Chi tiết
Giá bán : 31 tỷ
Diện tích khuôn viên : 368 m²
Diện tích ĐXD : 368 m²
Chi tiết
Đất hẻm XH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : ĐLK0918)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Đất hẻm XH Xuân An ( Mã BĐS : ĐLK0915)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Đất hẻm XH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK0914)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 162 m²
Diện tích ĐXD : 162 m²
Chi tiết
Đất Mặt tiền Phạm Ngũ Lão ( Mã BĐS : ĐLK0913)
Chi tiết
Giá bán : 16.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 129 m²
Diện tích ĐXD : 129 m²
Chi tiết
Đất Mặt tiền Thủ Khoa Huân ( Mã BĐS : ĐLK0910)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Diện tích ĐXD : 262 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : ĐLK0909)
Chi tiết
Giá bán : 1.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Trần Quý Cáp ( Mã BĐS : ĐLK0908)
Chi tiết
Giá bán : 2.05 tỷ
Diện tích khuôn viên : 66 m²
Diện tích ĐXD : 66 m²
Chi tiết

Có 36 khách và không thành viên online