Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Thiện Ý ( Mã BĐS : ĐLK0973)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0968)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 175 m²
Diện tích ĐXD : 175 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0963)
Chi tiết
Giá bán : 2.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0947)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Gia Tự ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0937)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0934)
Chi tiết
Giá bán : 1.78 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0933)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0932)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0923)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Đất Liên kế KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0922)
Chi tiết
Giá bán : 2.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 135 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Đất Liên kế KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0916)
Chi tiết
Giá bán : 1.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 108 m²
Diện tích ĐXD : 108 m²
Chi tiết
Đất Mặt tiền Phan Bội Châu ( Mã BĐS : ĐLK0969)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 210 m²
Diện tích ĐXD : 210 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 286 khách và không thành viên online