Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Hẻm XH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK0878)
Chi tiết
Giá bán : 4.16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 130 m²
Diện tích ĐXD : 130 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH La Sơn Phu Tử ( Mã BĐS : ĐLK0875)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 108 m²
Diện tích ĐXD : 108 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : ĐLK0872)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 121 m²
Diện tích ĐXD : 121 m²
Chi tiết
Đất KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0911)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0893)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0891)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0890)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0886)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 144 m²
Diện tích ĐXD : 144 m²
Chi tiết
Đất KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0885)
Chi tiết
Giá bán : 4.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Đất Liên kế KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0880)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0864)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0862)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 137 m²
Diện tích ĐXD : 137 m²
Chi tiết

Có 20 khách và không thành viên online