Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK-KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0712)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0710)
Chi tiết
Giá bán : 1.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0708)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất KQH Đồi Thông tin ( Mã BĐS : ĐLK0723)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 141 m²
Diện tích ĐXD : 141 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐLK0717)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 248 m²
Diện tích ĐXD : 248 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : ĐLK0715)
Chi tiết
Giá bán : 2.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thi Sách ( Mã BĐS : ĐLK0703)
Chi tiết
Giá bán : 1.05 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0698)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 164 m²
Diện tích ĐXD : 164 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0680 )
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Đất Liên kế Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK0695)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất Liên kế Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : ĐLK0690)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 171 m²
Diện tích ĐXD : 171 m²
Chi tiết
Đất Liên kế MT Cổ Loa (Lô 3) ( Mã BĐS : ĐLK0683 )
Chi tiết
Giá bán : 1.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 145 m²
Diện tích ĐXD : 145 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 304 khách và không thành viên online