Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Hẻm XH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0792)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 390 m²
Diện tích ĐXD : 390 m²
Chi tiết
Đất LK Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : ĐLK0775 )
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 123 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : ĐLK0785)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0783)
Chi tiết
Giá bán : 1.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 126 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết
Đất LK Hẻm XH Trần Phú ( Mã BĐS : ĐLK0780)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : ĐLK0777)
Chi tiết
Giá bán : 7.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 407 m²
Diện tích ĐXD : 407 m²
Chi tiết
Đất LK Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : ĐLK0775 )
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 123 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0762)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0761)
Chi tiết
Giá bán : 1.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 144 m²
Diện tích ĐXD : 144 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0755)
Chi tiết
Giá bán : 1.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 147 m²
Diện tích ĐXD : 147 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0729)
Chi tiết
Giá bán : 6.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK0768)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 119 m²
Diện tích ĐXD : 119 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 29 khách và không thành viên online