Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt Lập Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NBT0496)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 000 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0495)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : NBT0494)
Chi tiết
Giá bán : 4.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 145 m²
Diện tích ĐXD : 145 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Sương Nguyệt Ánh ( Mã BĐS : NBT0493)
Chi tiết
Giá bán : 6.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 411 m²
Diện tích ĐXD : 411 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH An Bình ( Mã BĐS : NBT0492)
Chi tiết
Giá bán : 1.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBT0490)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 580 m²
Diện tích ĐXD : 220 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Phù Đổng ( Mã BĐS : NBT0503)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 590 m²
Diện tích ĐXD : 590 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBT0501)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 326 m²
Diện tích ĐXD : 326 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NBT0500)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 345 m²
Diện tích ĐXD : 345 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBT0488)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 210 m²
Diện tích ĐXD : 210 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Nam Hồ ( Mã BĐS : NBT0487)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 303 m²
Diện tích ĐXD : 303 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBT0486)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết

Có 24 khách và không thành viên online