Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt Lập KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0552)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 352 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBT0551)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 568 m²
Diện tích ĐXD : 568 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Nguyễn Trãi ( Mã BĐS : NBT0550)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 375 m²
Diện tích ĐXD : 375 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Thái Tông ( Mã BĐS : NBT0549)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 408 m²
Diện tích ĐXD : 182 m²
Chi tiết
Nhà BL Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : NBT0548)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BL đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NBT0547)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 749 m²
Diện tích ĐXD : 435 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Nguyễn Viết Xuân ( Mã BĐS : NBT0546)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0545)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 351 m²
Diện tích ĐXD : 351 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NBT0544)
Chi tiết
Giá bán : 2.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 233 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBT0542)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBT0541)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 236 m²
Diện tích ĐXD : 225 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NBT0540)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 241 m²
Diện tích ĐXD : 241 m²
Chi tiết

Có 71 khách và không thành viên online