Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NBT0537)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 526 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Lý Thường Kiệt ( Mã BĐS : NBT0536)
Chi tiết
Giá bán : 8.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 128 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Lý Tự trọng ( Mã BĐS : NBT0535)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 134 m²
Diện tích ĐXD : 134 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0534)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 491 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BL đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NBT0533)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 880 m²
Diện tích ĐXD : 171 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NBT0532)
Chi tiết
Giá bán : 5.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 229 m²
Diện tích ĐXD : 229 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập KQH Viện Hạt nhân ( Mã BĐS : NBT0529)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Diện tích ĐXD : 262 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Trần Phú ( Mã BĐS : NBT0528)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 400 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBT0526)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 671 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Thiện Ý ( Mã BĐS : NBT0525)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 266 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0524)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Vạn Kiếp ( Mã BĐS : NBT0523)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 240 m²
Diện tích ĐXD : 240 m²
Chi tiết

Có 26 khách và không thành viên online