Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt Lập MT Thiện Ý ( Mã BĐS : NBT0525)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 266 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0524)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Vạn Kiếp ( Mã BĐS : NBT0523)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 240 m²
Diện tích ĐXD : 240 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0522)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Đồi Thông tin ( Mã BĐS : NBT0520)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Quý Cáp ( Mã BĐS : NBT0519)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 460 m²
Diện tích ĐXD : 460 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBT0515)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 197 m²
Diện tích ĐXD : 197 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Khởi Nghĩa Bắc Sơn ( Mã BĐS : NBT0513)
Chi tiết
Giá bán : 85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 422 m²
Diện tích ĐXD : 1 422 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Đặng Thái Thân ( Mã BĐS : NBT0512)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 287 m²
Diện tích ĐXD : 287 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Lê Văn Tám ( Mã BĐS : NBT0511)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NBT0510)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 700 m²
Diện tích ĐXD : 383 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : NBT0509)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 332 m²
Diện tích ĐXD : 332 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 67 khách và không thành viên online