Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt Lập MT Vạn Kiếp ( Mã BĐS : NBT0527)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 637 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBT0526)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 671 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Thiện Ý ( Mã BĐS : NBT0525)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 266 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0524)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Vạn Kiếp ( Mã BĐS : NBT0523)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 240 m²
Diện tích ĐXD : 240 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0522)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Đồi Thông tin ( Mã BĐS : NBT0520)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Quý Cáp ( Mã BĐS : NBT0519)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 460 m²
Diện tích ĐXD : 460 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBT0515)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 197 m²
Diện tích ĐXD : 197 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Khởi Nghĩa Bắc Sơn ( Mã BĐS : NBT0513)
Chi tiết
Giá bán : 85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 422 m²
Diện tích ĐXD : 1 422 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Đặng Thái Thân ( Mã BĐS : NBT0512)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 287 m²
Diện tích ĐXD : 287 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Lê Văn Tám ( Mã BĐS : NBT0511)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.15 tỷ
Chi tiết Đất KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.1 tỷ
Chi tiết Đất KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.2 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất KQH An Sơn Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.2 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất KQH Nguyễn Công Trứ Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 1.83 tỷ
Chi tiết Đất KQH Nguyễn Hữu Cầu Giá bán : 900 triệu
Chi tiết Nhà KQH Nguyễn Công Trứ Giá bán : 5.7 tỷ

Có 40 khách và không thành viên online