Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Cô Giang ( Mã BĐS : NBTM-0616)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Diện tích ĐXD : 262 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Trần Bình Trọng ( Mã BĐS : NBTM-0615)
Chi tiết
Giá bán : 83 tỷ
Diện tích khuôn viên : 553 m²
Diện tích ĐXD : 553 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NBTM-0614)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0613)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 221 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBTM-0612)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 160 m²
Diện tích ĐXD : 160 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NBTM-0611)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 226 m²
Diện tích ĐXD : 226 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Yersin ( Mã BĐS : NBTM-0610)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 666 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : NBTM-0609)
Chi tiết
Giá bán : 18.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 258 m²
Diện tích ĐXD : 258 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0608)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXM An Tôn ( Mã BĐS : NBTM-0607)
Chi tiết
Giá bán : 2.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBTM-0606)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 369 m²
Diện tích ĐXD : 369 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Măng Lin ( Mã BĐS : NBTM-0604)
Chi tiết
Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 211 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 26 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!