Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐBT0851)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 203 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : ĐBT0850)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 422 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0847)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH 3 tháng 4 ( Mã BĐS : ĐBT0845)
Chi tiết
Giá bán : 4.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 461 m²
Diện tích ĐXD : 461 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Yersin ( Mã BĐS : ĐBT0843)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Viện Hạt nhân ( Mã BĐS : ĐBT0840)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 216 m²
Diện tích ĐXD : 216 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : ĐBT0839)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 368 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0838)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 523 m²
Diện tích ĐXD : 523 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐBT0837)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0836)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 176 m²
Diện tích ĐXD : 176 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Golf Valley ( Mã BĐS : ĐBT0835)
Chi tiết
Giá bán : 14.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 363 m²
Diện tích ĐXD : 363 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0832)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 187 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 233 khách và không thành viên online