Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXM Ba Tháng Tư ( Mã BĐS : DBTM-1270)
Chi tiết
Giá bán : 51 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 800 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXM Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DBTM-1269)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1268)
Chi tiết
Giá bán : 12.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 406 m²
Diện tích ĐXD : 406 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đankia ( Mã BĐS : DBTM-1267)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 150 m²
Diện tích ĐXD : 150 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Kim Đồng ( Mã BĐS : DBTM-1266)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 357 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất BT MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : DBTM-1265)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 425 m²
Diện tích ĐXD : 425 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1264)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 326 m²
Diện tích ĐXD : 326 m²
Chi tiết
Đất BT HXM Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DBTM-1263)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đankia ( Mã BĐS : DBTM-1262)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 947 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Thành ( Mã BĐS : DBTM-1261)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT Đa Phú ( Mã BĐS : DBTM-1260)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 153 m²
Diện tích ĐXD : 1 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : DBTM-1259)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 994 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 34 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!