Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT MT Trần Quang Khải ( Mã BĐS : DBTM-1321)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 450 m²
Diện tích ĐXD : 450 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1320)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 319 m²
Diện tích ĐXD : 319 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1319)
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 405 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1318)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 253 m²
Diện tích ĐXD : 253 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-1317)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 204 m²
Diện tích ĐXD : 204 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Yersin ( Mã BĐS : DBTM-1316)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 295 m²
Diện tích ĐXD : 295 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : DBTM-1315)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT Ankroet ( Mã BĐS : DBTM-1314)
Chi tiết
Giá bán : 97 tỷ
Diện tích khuôn viên : 7 120 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DBTM-1313)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 207 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất BT MT Gio An ( Mã BĐS : DBTM-1312)
Chi tiết
Giá bán : 8.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 166 m²
Diện tích ĐXD : 166 m²
Chi tiết
Đất BT MT Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-1311)
Chi tiết
Giá bán : 44 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 338 m²
Diện tích ĐXD : 1 000 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Yết Kiêu ( Mã BĐS : DBTM-1310)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 204 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 17 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!