Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập MT Gio An ( Mã BĐS : ĐBT0663)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 245 m²
Diện tích ĐXD : 1 245 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐBT0656)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 290 m²
Diện tích ĐXD : 290 m²
Chi tiết
Đất BL 2MT Đặng Thái Thân ( Mã BĐS : ĐBT0649)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 721 m²
Diện tích ĐXD : 302 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0641)
Chi tiết
Giá bán : 2.05 tỷ
Diện tích khuôn viên : 222 m²
Diện tích ĐXD : 222 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0639)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 258 m²
Diện tích ĐXD : 258 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0635)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 725 m²
Diện tích ĐXD : 503 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Quang Khải ( Mã BĐS : ĐBT0633)
Chi tiết
Giá bán : 1.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Lê Lai ( Mã BĐS : ĐBT0628)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 769 m²
Diện tích ĐXD : 769 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : ĐBT0624)
Chi tiết
Giá bán : 13 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Gio An ( Mã BĐS : ĐBT0620 )
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 402 m²
Diện tích ĐXD : 402 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Cù Chính Lan ( Mã BĐS : ĐBT0618)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 567 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT0616)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 379 m²
Diện tích ĐXD : 244 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 34 khách và không thành viên online