Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐBT1048)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 182 m²
Diện tích ĐXD : 177 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐBT1046)
Chi tiết
Giá bán : 38 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 000 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT1045)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 153 m²
Diện tích ĐXD : 153 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Đống Đa ( Mã BĐS : ĐBT1044)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 264 m²
Diện tích ĐXD : 169 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH đồi Phật Bà ( Mã BĐS : ĐBT1043)
Chi tiết
Giá bán : 7.64 tỷ
Diện tích khuôn viên : 382 m²
Diện tích ĐXD : 382 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT1042)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 182 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : ĐBT1041)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 188 m²
Diện tích ĐXD : 188 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT1040)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT1039)
Chi tiết
Giá bán : 68 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 841 m²
Diện tích ĐXD : 1 700 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Mai Anh Đào ( Mã BĐS : ĐBT1038)
Chi tiết
Giá bán : 45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 238 m²
Diện tích ĐXD : 1 500 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT1037)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 400 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : ĐBT1036)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 359 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.45 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.25 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hoàng Diệu Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.8 tỷ

Có 39 khách và không thành viên online