Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Biệt thự MT Khe Sanh ( Mã BĐS : NBT0299)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 280 m²
Diện tích ĐXD : 280 m²
Chi tiết
Biệt thự MT Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0301)
Chi tiết
Giá bán : 8.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Biệt thự 2MT Đồi Phật Bà ( Mã BĐS : NBT0302)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 352 m²
Chi tiết
Biệt thự HXH Đặng Thái Thân ( Mã BĐS : NBT0303)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 111 m²
Diện tích ĐXD : 111 m²
Chi tiết
Biệt thự HXH Gio An ( Mã BĐS : NBT0305)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Biệt thự MT Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : NBT0312)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 232 m²
Diện tích ĐXD : 232 m²
Chi tiết
Biệt thự KQH Yersin ( Mã BĐS : NBT0319)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 350 m²
Chi tiết
Biệt thự MT Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : NBT0327)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Biệt thự HXH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0333)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 800 m²
Diện tích ĐXD : 359 m²
Chi tiết
Biệt thự HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NBT0343)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 136 m²
Diện tích ĐXD : 136 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 424 khách và không thành viên online