Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Biệt thự 2MT Phó Đức Chính ( Mã BĐS : NBT0415)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 297 m²
Diện tích ĐXD : 297 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Biệt thự MT Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : NBT0414)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 532 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Biệt thự HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NBT0411)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 209 m²
Diện tích ĐXD : 209 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : NBT0407)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NBT0250)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 637 m²
Diện tích ĐXD : 637 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBT0396)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 306 m²
Diện tích ĐXD : 306 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBT0402)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 370 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBT0392)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 363 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt thự Yersin ( Mã BĐS : NBT0217)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 167 m²
Diện tích ĐXD : 167 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0205)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 177 m²
Diện tích ĐXD : 177 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Biệt thự KQH Viện Hạt Nhân ( Mã BĐS : NBT0204)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0383)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 215 m²
Diện tích ĐXD : 215 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 303 khách và không thành viên online