Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBT0392)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 363 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt thự Yersin ( Mã BĐS : NBT0217)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 167 m²
Diện tích ĐXD : 167 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0205)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 177 m²
Diện tích ĐXD : 177 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Biệt thự KQH Viện Hạt Nhân ( Mã BĐS : NBT0204)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0383)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 215 m²
Diện tích ĐXD : 215 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NBT0382)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Hồ Tùng Mậu ( Mã BĐS : NBT0381)
Chi tiết
Giá bán : 6.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 170 m²
Diện tích ĐXD : 170 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBT0379)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 151 m²
Diện tích ĐXD : 151 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà Biệt thự đường 3/4 ( Mã BĐS : NBT0378)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 710 m²
Diện tích ĐXD : 710 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà biệt lập HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NBT0374)
Chi tiết
Giá bán : 2.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 474 m²
Diện tích ĐXD : 474 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Nhà biệt lập mặt tiền Nam Hồ ( Mã BĐS : NBT0371)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 021 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết
Biệt thự HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NBT0365 )
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Tiện nghi : Sân vườn, Chổ đậu xe
Chi tiết

Có 39 khách và không thành viên online