Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Biệt thự MT Trần Quý Cáp ( Mã BĐS : NBT0280)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 518 m²
Diện tích ĐXD : 518 m²
Chi tiết
Biệt thự HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0282)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 123 m²
Diện tích ĐXD : 123 m²
Chi tiết
Biệt thự MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBT0284)
Chi tiết
Giá bán : 6.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 252 m²
Diện tích ĐXD : 252 m²
Chi tiết
Biệt thự HXH Nguyễn Trãi ( Mã BĐS : NBT0288)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 261 m²
Diện tích ĐXD : 261 m²
Chi tiết
Biệt thự MT Khe Sanh ( Mã BĐS : NBT0298)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 625 m²
Diện tích ĐXD : 625 m²
Chi tiết
Biệt thự MT Khe Sanh ( Mã BĐS : NBT0299)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 280 m²
Diện tích ĐXD : 280 m²
Chi tiết
Biệt thự MT Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0301)
Chi tiết
Giá bán : 8.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Biệt thự 2MT Đồi Phật Bà ( Mã BĐS : NBT0302)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 352 m²
Chi tiết
Biệt thự HXH Đặng Thái Thân ( Mã BĐS : NBT0303)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 111 m²
Diện tích ĐXD : 111 m²
Chi tiết
Biệt thự HXH Gio An ( Mã BĐS : NBT0305)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Biệt thự MT Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : NBT0312)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 232 m²
Diện tích ĐXD : 232 m²
Chi tiết
Biệt thự KQH Yersin ( Mã BĐS : NBT0319)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 350 m²
Chi tiết

Có 28 khách và không thành viên online