BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : DBTM-0968)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 650 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : DBTM-0967)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 207 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất BT MT Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-0966)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 463 m²
Diện tích ĐXD : 500 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DBTM-0965)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 281 m²
Diện tích ĐXD : 281 m²
Chi tiết
Đất BT MT Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : DBTM-0964)
Chi tiết
Giá bán : 16.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 307 m²
Diện tích ĐXD : 136 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-0963)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 238 m²
Diện tích ĐXD : 238 m²
Chi tiết
Đất BT MT Lâm Văn Thạnh ( Mã BĐS : DBTM-0962)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 773 m²
Chi tiết
Đất BT MT Lê Văn Tám ( Mã BĐS : DBTM-0960)
Chi tiết
Giá bán : 65.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 194 m²
Diện tích ĐXD : 1 194 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0590)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 106 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mạc Đĩnh Chi ( Mã BĐS : NLKM-0589)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 44 m²
Diện tích ĐXD : 44 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0588)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 222 m²
Diện tích ĐXD : 222 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0587)
Chi tiết
Giá bán : 22.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 34 khách và không thành viên online