Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : NLK0656)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 364 m²
Diện tích ĐXD : 364 m²
Chi tiết
Nhà LK Mặt tiền Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK0653)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 450 m²
Diện tích ĐXD : 450 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK0904)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 135 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Nhà LK Hẻm Đào Duy Từ ( Mã BĐS : NLK0908)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà LK chợ Chi Lăng ( Mã BĐS : NLK0909)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 97 m²
Diện tích ĐXD : 97 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH0880)
Chi tiết
Giá bán : 2.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Nhà LK Hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK0604)
Chi tiết
Giá bán : 1.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà LK Mặt tiền Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLK0595)
Chi tiết
Giá bán : 1.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 130 m²
Diện tích ĐXD : 130 m²
Chi tiết
Nhà LK Hẻm XH Nam Kỳ Khởi Nghĩa ( Mã BĐS : NLK0573)
Chi tiết
Giá bán : 5.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 303 m²
Diện tích ĐXD : 303 m²
Chi tiết
Nhà LK Mặt tiền Nguyễn Chí Thanh ( Mã BĐS : NLK0551)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà LK Mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK0493)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà LK Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK0447)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 130 m²
Diện tích ĐXD : 130 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.45 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.25 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hoàng Diệu Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.8 tỷ

Có 40 khách và không thành viên online