Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập KQH Cư xá Đại học ( Mã BĐS : ĐBT0783)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 567 m²
Diện tích ĐXD : 567 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Văn Côi ( Mã BĐS : ĐBT0782)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 467 m²
Diện tích ĐXD : 252 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : ĐBT0780)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 302 m²
Diện tích ĐXD : 302 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : ĐBT0776)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 376 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT0775)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 320 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0774)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 345 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0773)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 218 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2 MT Đống Đa ( Mã BĐS : ĐBT0772)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 412 m²
Diện tích ĐXD : 810 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0770)
Chi tiết
Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 291 m²
Diện tích ĐXD : 291 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Trương Văn Hoàn ( Mã BĐS : ĐBT0769)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 693 m²
Diện tích ĐXD : 500 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Golf Valley ( Mã BĐS : ĐBT0768)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 499 m²
Diện tích ĐXD : 499 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Gia Tự ( Mã BĐS : ĐBT0765)
Chi tiết
Giá bán : 2.17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 241 m²
Diện tích ĐXD : 241 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.45 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.25 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hoàng Diệu Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.8 tỷ

Có 67 khách và không thành viên online