Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK KQH Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NLKM-1045)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 60 m²
Diện tích ĐXD : 60 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-1044)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Khu Hòa Bình ( Mã BĐS : NLKM-1043)
Chi tiết
Giá bán : 37 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 132 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-1042)
Chi tiết
Giá bán : 63 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phan Như Thạch ( Mã BĐS : NLKM-1041)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 25 m²
Diện tích ĐXD : 25 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phan Như Thạch ( Mã BĐS : NLKM-1040)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 23 m²
Diện tích ĐXD : 23 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NLKM-1039)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-1038)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-1037)
Chi tiết
Giá bán : 1.81 tỷ
Diện tích khuôn viên : 35 m²
Diện tích ĐXD : 35 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NLKM-1025)
Chi tiết
Giá bán : 7.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Yersin ( Mã BĐS : NLKM-1024)
Chi tiết
Giá bán : 12.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : NLKM-1023)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 330 m²
Diện tích ĐXD : 330 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 21 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!